Παιδική διατροφή

Η διατροφή του παιδιού μπορεί να γίνει απλή και αποτελεσματική. Είναι σημαντικό να ταιριάζει με το πρόγραμμα της οικογένειας αλλά να είναι και αποδεκτή από το άτομο που πρόκειται να την εφαρμόσει. Στόχος είναι η ομαλή ανάπτυξη και η σωστή καθοδήγηση ώστε να υπάρχει διατροφική ισορροπία στον άνθρωπο.