Διατροφή εξ αποστάσεως

Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα διαιτολόγιο βασισμένο στις αρχές της μεθόδου CNP εξ αποστάσεως, κάνοντας χρήση της εφαρμογής skype.