Αθλητική διατροφή

Η απόδοση στα αθλήματα επηρεάζεται από τις διατροφικές μας επιλογές. Ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής με εύκολη εφαρμογή μπορεί να οδηγήσει σε πιο ποιοτικές προπονήσεις. Πιο συγκεκριμένα οδηγεί σε :
  • Ταχύτερη αποκατάσταση
  • Μείωση τραυματισμών
  • Ιδανικό ποσοστό λίπους