Τα άρθρα μου

01 Jan, 2018
Kαταρχάς τι σημαίνει να επανέρχομαι; να επανέλθω  από πού;
που ήμουν; και τώρα που είμαι;

 
23 Nov, 2017
Όταν το γευθείς σε κυριεύει με την πρώτη μπουκιά … ενώ το μισείς βρίσκεσαι να το αποζητάς για κάποιο ανεξήγητο λόγο !